Kepala Kantor

Kategori : Kepala Kantor Rabu, 25 Mei 2016 - Oleh andhy

 Data Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Tengah

Nama :   HAMDAN, SH
NIP :   19611222 198903 1 005
Pangkat, Golongan Ruang :   Pembina Tk. I, IV/b
Jabatan :   Kepala Kantor
Eselon :   III.a
Pendidikan Terakhir :   Sarjana Hukum

 

 

Sosial

Sholat

Kota: Takengon
Lat: 4.62
Lng: 96.84